Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Wiadomości > Pałki, rękawice i ochraniacze. Ustawka kibiców pod Warszawą przerwana przez policję