Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Źródła o nieruchomościach o charakterze przestrzen

Archiwalne: Źródła o nieruchomościach o charakterze przestrzen

19.09.2019


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. 022/331 76 16

organizuje seminarium szkoleniowe zawodowe na temat:

Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czyli jak czytać mapy

w dniu 01.12.2019 r. w godz. 10:00 – 16:30, Sala nr. D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja mapy i klasyfikacja map.
2. Współrzędne na mapie i w przestrzeni. Skala mapy.
3. Sposoby prezentacji obiektów o charakterze przestrzennym na mapie.
4. Generalizacja kartograficzna.
5. Pojęcie mapy zasadniczej oraz jej omówienie.
6. Charakterystyka map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
7. Zakres informacji możliwych do pozyskania z mapy ewidencyjnej.
8. Ocena stanu prawnego nieruchomości przy użyciu map do celów prawnych.
9. Procedury i przepisy regulujące pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej.
10. Prezentacja map ogólnogeograficznych (mapa topograficzna), map tematycznych (mapa sozologiczna, hydrograficzna i glebowo-rolnicza) oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
11. Graficzna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Sposoby korzystania z systemów informacji przestrzennej dostępnych w Internecie.

A. Korzyści ze szkolenia:
Korzyści ze szkolenia:
1. Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej rodzajów opracowań kartograficznych stosowanych w geodezji i ich dostępności.
2. Szczegółowa zapoznanie się z możliwościami korzystania z podstawowych opracowań kartograficznych tj. mapy zasadniczej, ewidencyjnej oraz topograficznej.
3. Poznanie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
4. Przybliżenie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
5. Poznanie sposobów korzystania z geoportali, dostępnych w Internecie

B. Wykładowca mgr inż. Joanna Dziubińska – absolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Doświadczony pracownik administracji samorządowej, obecnie specjalista d/s geodezji w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Autorka publikacji naukowych z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

C. Koszt szkolenia w ilości 8 godz, wynosi: 120 zł plus 23% podatku VAT

120 zł