Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > „Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwi

Archiwalne: „Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwi

19.09.2019


Korporacja SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej
zaprasza na kolejną edycję kursów pt.
„Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwie”
JEDYNE 499 zł

ROZPOCZĘCIE 9-10 Listopad!

Jaki jest cel szkolenia?
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu obsługi kamer termowizyjnych, przeprowadzania pomiarów przy jej użyciu oraz sporządzania raportów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z podstawowymi parametrami kamery termowizyjnej oraz zasadami jej działania.
Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą również wiedzę z zakresu badań stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń oraz wpływem czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów.
Program kursu oprócz części teoretycznej obejmuje również ćwiczenia praktyczne, w ramach których każdy z kursantów wykona samodzielnie pomiary budynku biurowo-mieszkalnego przy użyciu kamery termowizyjnej oraz samodzielnie sporządzi raport z przeprowadzonych badań.

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się w sposób profesjonalny wykonywać pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych. Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania, wiedzy ani doświadczenia. Wszystkich niezbędnych rzeczy nauczysz się na kursie.

Prowadzący szkolenie
dr Zbigniew Rymarczyk - ukończył Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii; specjalność – fizyka doświadczalna. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w zakresie inżynierii środowiska (tematyka pracy doktorskiej związana z badaniami termowizyjnymi budynków i instalacji grzewczych) na Politechnice Warszawskej. Ukończył studia podyplomowe „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” w Politechnice. Wykładowca, audytor energetyczny, specjalista w zakresie badań termowizyjnych obiektów budowlanych i energetycznych. Realizacja prac badawczych związanych z bezpośrednimi aplikacjami w budownictwie (diagnostyka termiczna przegród budowlanych, ekspertyzy), w ogrzewnictwie (diagnostyka elementów instalacji centralnego ogrzewania), w ciepłownictwie i elektroenergetyce (diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych).

Program szkolenia
Autorski program kursu obejmuje 24 godz. w tym:
1. PODSTAWY TEORETYCZNE – Część I - e-learning (8 godz.)
1.1 Podstawy prawne i normy z zakresu termografii i oszczędności energii. Norma PN-EN 13187 (termografia w budownictwie) oraz inne.
1.2 Straty ciepła przez przegrody budowlane, badanie stanu izolacji cieplnej budynku
1.3 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane z przykładami obliczeń
1.4 Promieniowanie podczerwone, mostki cieplne, punkt rosy, emisyjność
1.5 Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie oraz innych branżach niż budownictwo
1.6 Zdjęcia termowizyjne (termonogramy)
1.7 Doradztwo na rynku nieruchomości w zakresie strat ciepła, energii w budynkach na podstawie badań termowizyjnych

DZIEŃ I
2. PODSTAWY TEORETYCZNE – Cz. II (3 godz.)
Wykład stacjonarny z przykładami badań termowizyjnych w budownictwie oraz interpretacją otrzymanych termogramów, w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38
2.1 Podstawowe parametry kamery termowizyjnej i zasady jej działania
2.2 Jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne budynku w zimie i w lecie
2.3 Badanie stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń
2.4 Wpływ czynników zewnętrznych na wykonywanie pomiarów termowizyjnych
2.5 Sporządzanie ekspertyz, raportów termowizyjnych zgodnie z obowiązującymi normami
3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY) – (5 godz.) z użyciem kamer termowizyjnych
3.1 Obsługa kamer termowizyjnych w praktyce przy pomiarach
3.2 Wykonywanie termogramów (zdjęć termowizyjnych) na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalno – użytkowego, przy ul. Czapelskiej 38 przez uczestników kursu (min. 2 kamery termowizyjne do dyspozycji)
3.3 Przygotowanie danych ze zdjęć termowizyjnych do sporządzania raportów termowizyjnych

DZIEŃ II
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY) – (8 godz.) c.d.
3.4 Sporządzenie dwóch raportów termowizyjnych zgodnie z normą PN-EN 13187 samodzielnie przez każdego uczestnika, dalsze prace badawcze na budynku ul. Czapelska 38 w Warszawie
3.5 Sprawdzenie wykonanych raportów termowizyjnych, jako sprawdzenie umiejętności.
3.6 Wręczenie imiennych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena, miejsce oraz termin szkolenia
• PROMOCYJNA CENA – 499 zł brutto/osoba (w tym 99 zł opłaty administracyjnej płatnej przy zgłoszeniu)
• Termin szkolenia: jesień 2019
• Miejsce szkolenia – Warszawa, ul. Czapelska 38
• Ilość godzin – 24h (16 godzin zajęć stacjonarnych + 8 godzin zajęć w formie e-learningu)

Cena zawiera
• Wysokiej klasy materiały szkoleniowe
• Przerwy kawowe
• Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?
• Możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej po szkoleniu - Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom kursu możliwość wypożyczenia kamer za opłatą 100 zł + 23% VAT za dobę.
• Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.
• Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w ten sposób aby mogli Państwo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy z naszych kursantów samodzielnie wykona pomiary przy użyciu profesjonalnych kamer termowizyjnych, dokona interpretacji termogramów oraz sporządzi raport z badań.

Jak zapisać się na szkolenie?
• Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku lub na stronie www.sedpol.com.pl
• Prosimy również o wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 99 zł. Wpłaty prosimy kierować na nr konta Instytut Edukacji Europejskiej PKO Bp XXIX O/Warszawa 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „kurs termowizji”.

499 zł