Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Opłacalności Zakupu Nieruchomości Metodą Deweloper

Archiwalne: Opłacalności Zakupu Nieruchomości Metodą Deweloper

19.09.2019


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. 022/331 76 16

organizuje seminarium szkoleniowe zawodowe – warsztaty na temat:

Określenie opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów
- metoda pozostałościowa.

w dniu 30.11.2018 r. w godz. 9:00 – 16.30, Sala nr. D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa


PROGRAM SZKOLENIA

1. Analiza wartości inwestycyjnej nieruchomości
o Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej
o Wartość nieruchomości inwestycyjnej

2. Opłacalność inwestowania w nieruchomości
o Zasady stosowania podejścia kosztowego w metodzie pozostałościowej (tzw. metodzie deweloperów) w analizach opłacalności zakupu bądź sprzedaży nieruchomości zabudowanych
o Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową) dla nieruchomości komercyjnych
o Przykłady wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości

3. Zakończenie seminarium, rozdanie Zaświadczeń stwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.

A. Cel szkolenia
1. Nabycie praktycznych umiejętności określenia opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą pozostałościową dla nieruchomości komercyjnych
2. Nabycie praktycznych umiejętności wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości
określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości Umiejętność stosowania podejścia

B. Do jakiej grupy słuchaczy adresowane są szkolenia
a) Szkolenie skierowane jest do rzeczoznawców majątkowych w ramach doskonalenia zawodowego.
b) Do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych po ukończeniu studiów podyplomowych szacowania nieruchomości.

WYKŁADOWCA – mgr inż. Zdzisław Dmowski
• Wykształcenie – mgr inż. budownictwa lądowego,
• Uprawnienia budowlane do wykonawstwa i projektowania oraz rzeczoznawcy majątkowego,
• Doświadczenie zawodowe w wycenie nieruchomości, kosztorysowaniu budynków i budowli ca 30 lat,
• Doświadczenie ca 12 lat jako członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania Nieruchomości,
• Doświadczenie ca 17 lat jako biegły sądowy ds. rzeczoznawstwa majątkowego, wyceny budynków i budowli oraz nieruchomości gruntowych.
C. Koszt szkolenia w ilości 10 godz, wynosi:
200 zł (dla osób z uprawnieniami państwowymi rzeczoznawcy majątkowego),
Dla pozostałych osób, w tym dla kandydatów na rzeczoznawców dolicza się 23% podatku VAT.

200 zł