Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Kurs na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

Archiwalne: Kurs na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

19.09.2019


Serdecznie zapraszamy na kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości . Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).
Programy kursu powstał na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli.
Każda z osób kończących kurs posiada kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Ponadto pozyska umiejętność interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach kursów położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.
Program każdego z kursów, których organizacją i realizacją zajmuje się Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie, obejmuje łącznie 80 godzin edukacyjnych, czyli wykracza ponad minimum wykładów i ćwiczeń ustalane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać licencję pośrednika Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po ukończeniu kursów należy założyć egzamin testowy organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA".

Kto może uczestniczyć w kursie?

Uczestnikami kursów mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia.


Terminy kursów i organizacja zajęć:

- zajęcia w ramach kursów odbywają się w formie weekendowej (sobota-niedziela) w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00

- część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z którymi mogą się zapoznać w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu.


NOWE edycje kursów na Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami:


I KP/G-6/19 od 28.09.2019 r. do 01.12.2019r.
II KP/G-7/19 od 30.11.2019 r. do 26.01.2020r.

Koszt uczestnictwa:

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie wynosi : 1090 zł
(w tym 90 zł wpisowego płatne w momencie składania dokumentów)

W PRZYPADKU UCZESTNiCTWA W DWÓCH KURSACH JEDNOCZEŚNIE (POŚREDNIKA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI) SŁUCHACZOWI PRZYZNAWANA JEST ZNIŻKA. KOSZT DRUGIEGO KURSU WYNOSI WÓWCZAS 690 ZŁ.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://sedpol.com.pl/kurs-na-licencje-posrednika-nieruchomosci/

lub pod nr. 660-460-398 .

1090 zł