Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Pozostałe muzyka i edukacja > Fundacja En Arche - Wszechświat Człowiek Nauka

Archiwalne: Fundacja En Arche - Wszechświat Człowiek Nauka

19.12.2019


Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka.

Nasze założenia realizujemy m.in. poprzez:
• wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom i studentom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego;
• organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
• udzielanie stypendiów i grantów naukowych;
• inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
• współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
• popularyzowanie osiągnięć naukowych;
• wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji.

Strona www:
https://enarche.pl

1 zł