Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > AKADEMIA NAJMU czyli najem w praktyce

Archiwalne: AKADEMIA NAJMU czyli najem w praktyce

19.09.2019


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. 022/331 76 16

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

AKADEMIA NAJMU czyli najem w praktyce

w dniu 30.11.2019r. w godz. 8.00 – 13.00, Sala nr. C, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa
Koszt szkolenia 246zł z VAT płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

II. Konstrukcja umowy najmu.
1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
3. Czas trwania umowy najmu.
4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
6. Przekazanie przedmiotu najmu.
7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych
1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.
4. Rozwiązanie umowy najmu

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem
1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.
2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
Orzecznictwo Sądów.
3. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.
4.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

V. Najem okazjonalny
1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia w umowie najmu okazjonalnego.
3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
3.Przesłanki eksmisji Najemcy.
4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem instytucjonalny
1. Kto może być wynajmującym?
2. Czas trwania umów najmu;
3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu;
4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;
5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego - czy zawsze?
6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Prawo podatkowe a najem?

XII. Najem w praktyce
1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
2. Powództwa o opróżnienie lokalu,
3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

WYKŁADOWCA – Elżbieta Liberda

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych.

Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu.

246 zł